Vabilo k vpisu v Šolo triatlona v šolskem letu 2017/18

K vpisu v Šolo triatlona vabimo vse otroke od 5. do 13. leta starosti. Programi bodo prilagojeni starostnim skupinam.

Otroci se bodo v sklopu Šole triatlona preko igre spoznali s tremi najbolj popularnimi rekreativnimi dejavnostmi (plavanje, kolo, tek), razvijali koordinacijo, različne spretnosti, ravnotežje… Plan aktivnosti bomo prilagajali vremenu in interesu. Del aktivnosti bo potekal na prostem, del v telovadnici in del na bazenu GRC Zapolje.

Naša želja je otrokom (in staršem) predstaviti triatlon v vsej svoji lepoti. Prednost omenjenega športa je v tem, da od otrok ne zahteva zgodnje usmeritve in specializacije, temveč razvija širok spekter gibalnih veščin. S tem se občutno zmanjša število specifičnih športnih poškodb, prenasičenost ter zgodnje opuščanje športa zaradi pomanjkanja pestrosti in motivacije. Otroci zaradi svoje igrivosti in radovednosti radi združujejo več dejavnosti v eno in prav zato jim nikoli ni dolgčas. Naši programi jim nudijo ravno to- ZABAVO.

Vedno večji del populacije otrok je prikrajšan za kvalitetno in dovolj pogosto gibalno aktivnost, na drugi strani pa je del populacije močno vpet v specifično vadbo, ki ne razvija vseh gibalnih potencialov. Dokazano je, da se določene spretnosti razvijejo v zgodnem obdobju otroštva, zato sta raznolikost in pestrost gibalnih vzorcev, ki jih otroci v tem obdobju spoznajo, še toliko bolj pomembni.

 

KRATEK OPIS AKTIVNOSTI:

Plavanje: Plavanje bo potekalo na bazenu GRC Zapolje. Otroci se bodo skozi igro prilagajali na vodo, spoznavali bodo osnovne tehnike plavanja, pravila varnega obnašanja na bazenu…

http://bazen-logatec.si/plavalna-sola-scuka/

Kolo: kolesarjenje je lahko precej več, kot le transport od točke A do točke B. Otroci se bodo na kolesarskih uricah spoznali z osnovnimi deli kolesa, manjšimi »mehanskimi« popravili (npr.: kako ponovno nastaviti izpadlo verigo), primerno nego in skrbjo za kolo… Vaditelj jim bo pripravil zanimive poligone, kjer bodo v obliki štafetnih iger trenirali spretnostno vožnjo in koordinacijo. Spoznali se bodo z varnim zaviranjem, menjavo prestav, vožnjo po neravnem terenu.

Tek: prepričani smo, da za otroke (predvsem do 10. leta starosti) specifični tekaški treningi še niso primerni. V sklopu tekaške vadbe bodo potekale igre z žogo, štafetne igre, spoznali se bomo z osnovnimi atletskimi in gimnastičnimi vajami, trenirali ravnotežje in koordinacijo, ter predvsem UŽIVALI.

 

S Šolo triatlona torej pri otrocih želimo spodbuditi željo po gibanju v naravi, zagotoviti enakomeren razvoj telesa in vzdržljivosti in sodelovati pri socializaciji ter povezovanju otrok izven domačega okolja. Prepričani smo, da lahko s pravilnim pristopom pripomoremo k samozavestnemu odraščanju in lažjemu spoprijemanju z vsakodnevnimi izzivi.

tk-l tk-l-1-jpg tk-l-2-jpg tk-l-3-jpg